El Llibre dels Secrets d’Agricultura o “Llibre del Prior”

llibresecretsagustiAcabem de rebre fa poc un exemplar de l’obraEl Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril”. Escrita per Fra Miquel Agustí, Prior del Temple de Perpinyà, -nascut a Banyoles el 1560 i mort el 1630- el 1617 amb una única edició en català i successives edicions en castellà. Es tracta d’una obra fonamental per la història de l’agricultura, ramaderia, economia agrària, així com l’etnobotànica, farmacologia, producció de mel i seda, manescalia així com de la llengua catalana. Coneguda inicialment, amb cert to despectiu com a “Llibre del Prior” o “Libro del Prior”.

El professor Xavier Luna i Batlle, Departament de Filologia Catalana de la UAB, que ens ha cedit l’exemplar i n’ha fet la introducció d’on exposa que, malgrat tractar-se d’una compil.lació d’escrits,  la font principal de la publicació es deu a l’obra “L’agriculture et la maison rustique” dels metges Charles Estienne i Jean Libéault, llibre clàssic de l’edat moderna occidental publicat en llatí el 1554 i traduït al francés el 1564 amb l’avantítol a l’anglés com “The Countrey Farm”. Es en l’edició de 1606 en que es va fonamenta la traducció de Fra Miquel.

L’obra d’Agusti ha patit així mateix una controvèrsia considerable tenint en compte que se l’ha acusat directament de plagi de l’edició francesa. Aquesta acusació no es pot fer tant fàcilment en el context del segle XVII ja que era una pràctica habitual copiar fragments de textos sencers i adaptar-los a la realitat del moment. El mateix Estienne atribueix els seus textos a fonts clàssiques que podien ser ben be vincular-se amb Varró o Columel.la.

L’autor banyolí traduí literalment l’edició francesa, si be reduint part del text original i incorpora informació relativa a les terres catalanes, especialment a les del nord-est anterior al Tractat dels Pirineus. No obstant, l’estructura de l’obra es bastant diferent que l’original en francès. Si be en l’edició original tot dona voltes sobre la casa, com un element de modernitat que pretén entroncar amb els clàssics: 1. Casa com a centre vital, 2. Jardí  amb herbes d’us curatiu i culinari, 3. Hort de fruiters, 4. Prats de pastura, 5. Camps de gra, 6. Vinya, 7: Bosc per la fusta i la cacera; mentre que en l’edició catalana la línia argumental es el temps i la seva predicció, i tant sols en el llibre tercer apareix la casa com a argument principal.

Un altre aspecte diferenciador entre ambdues edicions es que en la catalana apareix el terme “secret” segurament com a “manera de fer”, “allò que s’ha de saber” o també pel gust barroquitzant del moment. Una altra versió seria l’explicada pel mestre Emili Giralt que l’atribueix a Antoine Mizauld (1520-1578) autor de “Phaenomena sive aeriae ephemerides”.

El destinatari de l’obra, a diferencia de l’edició francesa en que apareix el “fermié” o masover, es en la catalana el “pare de família” que s’ha d’ocupar personalment de tot el que te al seu càrrrec -el terme masover es d’aparició mes tardana a Catalunya. Aquest “pare” ha de ser versat en les feines de casa (mestressa), medicina i manescalia, i l’ofici de pastor. Es concep el món agrari com un tot capacitat d’autoabastir-se, amb capacitat per vetllar per tots els temes de producció, profilaxi, i curació de bens, animals i persones. Segons el mestre Giralt es tracta d’un “Vademècum agropecuari i farmacopea domèstica”.

Per altra banda, tenint en compte l’objectiu d’aquest blog, també convé incidir en l’altra part del títol “pastoril”: es tracta d’una obra en que hi te una significació especial tot allò relacionat amb les explotacions ramaderes i per extensió a tot tipus d’animals vinculats a la granja com poden ser gallines i aviram en general, conills, porcs, bous i mules, abelles i cucs de seda. I relacionat amb les espècies ramaderes hi te una importància destacable la predicció del temps a partir del comportament dels animals.

En efecte, el títol “pastoril” queda identificat amb l’explotació del bestiar en general i s’explicita en el fragment: “ofici pastoril, ço es en nodrir tota mena d’animals domèstichs, axí terrestres com volàtils, ab llur descripció en particular de quiscú d’ells y de llurs malaltias, ab la menescalia per a curar-los” [fol 143r]. Hi trobarem diferents punts de vista que afecten als animals de granja com: característiques que afavoreixen una bona producció animal, la cura i profit dels mateixos, maneres de curar les seves ferides i malalties; així com els perills que amenacen al bestiar com els atacs del llop. Dona també amb molta cura,i entre moltes altres informacions, recomanacions precises pels pastors i mossos de quadres.

Podeu consultar aquesta edició:

Llibre dels secrets de agricultura, casa rústica y pastoril / [Miquel Agustí].- [Vilafranca del Penedès : Edicions i Propostes Culturals Andana], cop. 2007.-XXXI p., 194 f., [12] f. : il. ; 31 cm.- Facsím., Barcelona : en la estampa de Esteue Liberôs, 1617.- ISBN : 9788496995000 (cart.).- Proleg (atipic) / Emili Giralt i Raventós – vii – ix ; Introducció / Xavier Luna i Batlle – p: xi-xxxi. A les biblioteques universitàries catalanes.

 

Obres de Miquel Agustí a les biblioteques universitàries catalanes.

 

Edicions digitals:
– Editor Luys Roure, 1616 [Edició en línia] (original Biblioteca de Catalunya)

 • Editor  Esteue Liberôs, 1617 [Edició en línia] (original Biblioteca de Catalunya)
  Edició facsímil: Barcelona, Alta Fulla, 1999. (transcripció original)

 • Editor  Herederos de Juan Jolis, 1717 [Edició en línia] (original Universidad Complutense)

 • Editor Imprenta de Juan Piferrer, 1722. [Edició en línia] (original Universidad Complutense) ; [Edició en línia] (original Biblioteca de Catalunya) i via Cervantes Virtual

 • Editor  Imprenta de Juan Piferrer, 1724 [Edició en línia] (original Biblioteca de Catalunya)

 • Editor   Pasqual Bueno, 17?? [Edició en línia] (original Biblioteca de Catalunya)

 • Editor Pedro Escuder vendese en su casa y en la de Jayme Osset y Mauro Marti, 1749 [Edició en línia] (original Universidad Complutense) ; [Edició en línia] ( original Biblioteca Virtual Patrimonio Bibliográfico –  Universitat de Lleida)

 • Editor   Imp. Francisco Olivér y Martí, 1770 [Edició en línia] (original Biblioteca de Catalunya)

Altres edicions existents a la Biblioteca Nacional de España

Bibliografia complementària:

 • Argemí, Lluis. “Estudis preliminars. Presentació”. a: Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril / Miquel Agustí ; estudis preliminars de Lluís Argemí … [et al.].- Barcelona : Alta Fulla, 1988.- 45, [424] p., [1] f. pleg. de làm. : il.; 30 cm.- p: 5-10. El podeu localitzar a biblioteques universitàries catalanes

 • Barberà i Gayoso, C. L’evolució dels noms comuns de plagues i malalties dels conreus a Catalunya. Quaderns Agraris (2001), 63-71. En línia: http://www.raco.cat/index.php/QuadernsAgraris/article/viewFile/152009/203909

 • Bernat López, Pasqual. Agronomia i agrònoms a la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona (1766-1808) : [treball de recerca per optar al títol de Mestratge en Història de la Ciència] / realitzat per Pasqual Bernat López ; director Agustí Nieto-Galán.Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2000.-
  En línia: http://ddd.uab.cat/record/44019

 • Bernat López, Pasqual. Agronomia i agrònoms a la Catalunya de la Il·lustració (1766-1821)/ doctorand: Pasqual Bernat ; director: Agustí Nieto Galan.- Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. En línia: http://ddd.uab.cat/record/38599

 • Cabezón Ponsoda, Óscar. Visió històrica de la veterinària a partir d’un text del segle XVII / Óscar Cabezón… [et al.].- Treballs de l’assignatura Deontologia Veterinària.(1999). 308 p. En línia: http://ddd.uab.cat/record/80183

 • Capuano, Th. M “Capitols singulars deles llauors que deuras sembrar: a late medieval planting guide for the Spanish Levant”, Catalan Review, 12 (1998), 23-35.En línia: http://www.sciencia.cat/biblioteca/documents/Capitols_Capuano.pdf

 • Capuano, Th. M. Early Catalan Agricultural Writing and the Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres…[Biblioteca Digital de Sciència.cat, November 2009.]. En línia: http://www.sciencia.cat/biblioteca/documents/Palladi754_Capuano.pdf

 • Dantí i Riun. Jaume. Impactes climàtics, percepcions i actituds a la societat rural catalana a l’època moderna. Pedralbes: revista d’història moderna (2006) (26), 65-78.
  En línia:http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/viewFile/122923/170198

 • Dualde Pérez, V. Datos sobre Albeyteria en el Reino de Valencia. Terapéutica & Veterinaria Biohorm, Núm. 65 (1985) , p. 33-40. En línea: http://ddd.uab.cat/record/111069

 • Ferrer i Sirvent, Joan. El gos de muntanya dels Pirineus, garant de la biodiversitat pirinenca. Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (2002-2003), 103-124.En línia: http://www.raco.cat/index.php/annalsCER/article/viewFile/211138/289191

 • Fort, J.S. & Sabaté i Bosch. Josep Maria. El metge de pobres, un exemple de Medicina Domèstica. Receptaris casolans i altres tractats d’higiene i medicina popular. Gimbernat: revista catalana d’història de la medicina i de la ciència, 51, 129-140. En línia: http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/view/186902

 • Garriga, Joaquim. “La Gàbia gran no fa millor l’aucell”: l’arquitectura rural postremença i el “siti i forma de la casa” segons Miguel Agustí. A. a: Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril / Miquel Agustí ; estudis preliminars de Lluís Argemí … [et al.].- Barcelona : Alta Fulla, 1988.- 45, [424] p., [1] f. pleg. de làm. : il.; 30 cm.- p:11-20. El podeu localitzar a biblioteques universitàries catalanes

 • Giralt, Emili. Les fonts del Llibre dels secrets de Agricultura de fra Miquel Agustí (1617)» . a: Luis Negro Acedo. Mélanges offerts à Charles Leselbaum. Paris : Éditions Hispaniques, 2002, 327-339.

 • Giralt, . R. E., Salrach, J. M., & Serra, E. (2008). Història agrària dels Països Catalans: Volum 3 : Edat Moderna. Barcelona: Fundació catalana per a la recerca i la innovació..- El podeu localitzar a biblioteques universitàries catalanes ,i parcialment a google books en previsualització limitada

 • Gras i Casanovas, Ma Mercè, Pérez Samper Ma Angels. Els tractats d’agricultura i l’alimentació pagesa a l’època moderna. Estudis d’història agrària, 1999, Núm. 13 , p. 63-106. http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/view/99695

 • Lorén J. Tres autores apícolas catalanes entre el Renacimiento y la Ilustración. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 2005, vol. 46, p. 99-109. En línia: http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/54556

 • Lleonart Roca, Francisco. Cuatrocientos años de veterinaria en Cataluña (s. XIV – XVIII). Terapéutica & Veterinaria Biohorm, (Abril-Junio 1979) , p. 83-90. En línia: http://ddd.uab.cat/record/111066

 • Luna Batlle, Xavier. El Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril (1617) de Miquel Agustí: un llibre no del tot obert.- Manuscrits : revista d’història moderna, Núm. 31 (2013) , p. 65-87. En línia: http://ddd.uab.cat/record/116916

 • Luna Batlle, Xavier. Variació històrica i dialectal dins els Secrets d’agricultura (1617) de Miquel Agustí.- Estudis de Llengua i Literatura Catalanes – Miscel·lània Joan Veny.  L’Abadia de Montserrat, 2004.- ISBN 8484154475. p:  37-51. En línia http://www.researchgate.net/publication/233988594_Variaci_histrica_i_dialectal_dins_els_Secrets_dagricultura_(1617)_de_Miquel_Agust/file/d912f50dce677083e6.pdf

 • Luna-Batlle, Xavier. El Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril (1617) de Miquel Agustí: un llibre no del tot obert. Manuscrits. Revista d’Història Moderna (2013), 31, 65-87. En línia: http://ddd.uab.cat/record/116916

 • Martí Escayol, Ma Antonia. Les fonts del Llibre dels secrets d’Agricultura de Miquel Agustí. El MS754 de la Biblioteca de Catalunya i el MS291 de la Bibliothèque Nationale de France / Maria Antònia Martí Escayol. a:  Afers. Fulls de recerca i pensament 2008 ,Vol.23,Num.60 .- p: 289-312. En línia: http://sciencia.cat/biblioteca/documents/MartiEscayol_FontsAgusti.pdf

 • Martí i Escayol, María Antonia.”Com vol empaltar, dues coses deu hom guordar”: la traducció en català del tractat d’agricultura de Gottfried de Franconia
  .- Estudis d’historia agraria, ISSN 0210-4830, Nº 22, 2009, págs. 131-164. En línia: http://ddd.uab.cat/record/108732

 • Martí i Escayol, María Antonia. La construcció del concepte de natura a l’edat moderna : natura, cultura i identitat en el pensament català dels segles XVI i XVII. Universitat Autònoma de Barcelona 2005. 440 pàg. En línia: http://ddd.uab.cat/record/103260

 • Martí i Escayol, María Antonia. Història de la ciència, medi ambient i tecnologia : estat de la qüestió i propostes de treball de la perspectiva historicoambiental en la Catalunya d’època moderna.-Manuscrits, N. 19 (2001) , p. 201-202. En línia:http://ddd.uab.cat/record/1738   

 • Martí i Escayol, María Antonia. Catalunya dins la xarxa científica de la il•lustració : medicina i botànica a Barcelona durant la Guerra de Successió. Manuscrits, N. 19 (2001) , p. 175-194. En línia: http://ddd.uab.cat/record/1736

 • Martínez Taberner, C. Llibre dels secrets de agricultura casa rustica y pastoril. Estudis Romànics (2009) 31, 530-532. ·En línia: http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/241800

 • Pérez Samper, Ma Angeles. La alimentación catalana en la edad moderna, según el Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril de Miquel Agustí (2012). a: Actas de la XII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, celebrada en la Universidad de León en 19-21 de junio de 2012. En linia: http://digital.csic.es/handle/10261/72791

 • Pérez Samper, Ma Angeles. El pan nuestro de cada día en la Barcelona moderna.- Pedralbes: Revista d’historia moderna, Nº 22, 2002, págs. 29-71. En línia: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/viewFile/101603/152388

 • Prats, Modest, Rossich Albert. El “Llibre dels Secrets d’Agricultura” i la prosa catalana del barroc. a: Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril / Miquel Agustí ; estudis preliminars de Lluís Argemí … [et al.].- Barcelona : Alta Fulla, 1988.- 45, [424] p., [1] f. pleg. de làm. : il.; 30 cm.- p: 21-38. El podeu localitzar a biblioteques universitàries catalanes

 • Roca i Fabregat, Pere. La ramaderia porcina en la societat rural del Vallès Occidental dels segles XVII-XIX. Terme, 2007 (22), 83-100. En línia: http://www.raco.cat/index.php/Terme/article/download/110544/190440

 • Sabaté i Bosch. Josep Maria. Noticia del conreu de la vinya a l’ antic régim. Un model de manual agrícola “el “Llibre del Prior”. Jornades sobre la viticultura de la conca mediterrània, 1986. — Tarragona : Diputació de Tarragona : Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona, Universitat de Barcelona, D.L. 1995, 1995 , págs. 390-414

 • Sabaté i Bosch. Josep Maria. Nutrición y calidad de vida en el siglo XVII a través del llamado Libro del Prior (I). VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna / coord. por Francisco José Aranda Pérez, Vol. 2, 2004 (El mundo rural en la España moderna), ISBN 84-8427-297-4, págs. 383-400

 • Sabaté i Bosch. Josep Maria. Otras aplicaciones del vino y sus derivados en la medicina popular, con algunas curiosidades más, obtenidas del “Libro del Prior”.- Jornades sobre la viticultura de la conca mediterrània, 1986. — Tarragona : Diputació de Tarragona : Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona, Universitat de Barcelona, D.L. 1995, 1995, págs. 377-389

 • Sanz Egaña, C. La albeitería en España. In VI Congreso Internacional del Frío (septiembre de 1932, Buenos Aires, Argentina). En línea: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/27859

 • Serra Clota, Assumpta. Analisis de la construción del manso en Catalunya, del libro: Llibre dels secrets d agricultura, casa rústica i pastoril, de M. Agustí (1617). a Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Santiago de Compostela, 26-29 octubre de 2011 pp. 1339-1348
  En línia: http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC_7%20%28131%29.pdf

 • Soberanas, Amadeu J. Les edicions del “Prior”. a: Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril / Miquel Agustí ; estudis preliminars de Lluís Argemí … [et al.].- Barcelona : Alta Fulla, 1988.- 45, [424] p., [1] f. pleg. de làm. : il.; 30 cm.-  p: 39-45. El podeu localitzar a biblioteques universitàries catalanes

 • Subinyà i Coll, Enric. Notes sobre l’agricultura de Mataró a l’època moderna. Visions dels contemporanis- Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, (71), 14-23. En línia: http://www.raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/viewFile/118159/149967

 • Surroca i Sens. Joan. El conreu de l’arrós a l’Empordà durant el segle XVIII. Estudis d’història agrària, 1979 (2), 73-94. En linia: http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/viewFile/99514/145510

 • Vila, Pep. Un record per a Miguel Agustí, autor del “Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril” .- a: Revista de Catalunya 2000 ,Num.153.- p: 125-141

– La veterinària a Catalunya durant el segle XVIII, un article d’Alfons Zarzoso (Quiro news 25/10/2008)

– Zarzoso, A. Animals i menescalia a la Catalunya del segle XVIII. dins: Actes de la VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, (2002) p: 107-118.En línia parcialment:   http://books.google.es/books?hl=ca&lr=&id=JFExzop9KdEC&oi=fnd&pg=PA107&dq=protoalbeitar&ots=YjOyy1cKHG&sig=WerGVsUG75kehiTARYsIPGq9PQA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

– Zarzoso, A. Medicina para animales en la Cataluña del siglo XVIII: una práctica médica plural. Asclepio, (2007) 59(1) p: 101-130. En línia: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewArticle/219

 

5 comentaris

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s