Tag Archives: farmacia

Fàrmacs en el món medieval (entre 1050-1400)

A partir de mitjans segle XI, el món mediterrani va ser una xarxa d’interaccions transculturals a un grau encara més gran del que fins llavors teniem coneixement. El camp de la farmacologia és particularment significatiu en aquest context històric, tant social com culturalment, ja que involucra assumptes pràctics, com l’administració de fàrmacs, que afecten la vida quotidiana d’un gran nombre

Rate this:

Llegiu més

Les col·leccions científiques digitals de la BiPadi

La  Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona (BiPaDi) es el portal que conté les còpies digitalitzades dels fons patrimonials, bibliogràfics i documentals, de la Universitat de Barcelona: manuscrits, incunables i impresos del segle XVI fins el XIX, i altres col·leccions bibliogràfiques úniques de documents i fons d’arxiu. Presentem aquí les seves col·leccions de temàtica científica. La col·lecció digital

Rate this:

Llegiu més

El receptari mèdic baixmedieval i renaixentista (Lluis Cifuentes)

A l’hora d’analitzar els textos medievals, i també els de l’època moderna, és costum designar amb el nom de ‘receptari’ tot un ampli conjunt d’obres que tenen l’estructura d’una col·lecció de receptes. Són obres de medicina, de cuina, d’alquímia o de les més diverses matèries tècniques, escrites en llatí o en llengua vulgar, d’una extensió variable, que pot anar d’unes

Rate this:

Llegiu més

Nova edició de la Botànica mèdica de Leonard Fuchs

La Universitat de Barcelona acaba de publicar un dels millors llibres sobre botanica mèdica il·lustrada. Es tracta de l’obra de Leonhart Fuchs “De historia stirpium comentarii insignes“. Fuchs (1501-1566) va viure al segle XVI i exercí la medicina, botànica i fou un humanista que va viure a l’Alemanya dels principats renaixentistes, es posicionà contra els postualts arabitzants de l’Escola Mèdica

Rate this:

Llegiu més