Tag Archives: etnologia

Joan Amades, compilador de l’animalística popular catalana

&&                                   &&                                    && Estem actualment en l’Any Amades:  Joan Amades (1890-1959), un dels folkloristes, de formació autodidacta, mes importants que han donat els Països Catalans. Amades es responsable d’una ingent obra de recuperació de la nostra cultura tradicional en uns moments especialment dificultosos un cop acabada la Guerra Civil. La seva trajectòria es llarga i profitosa ja que des del

Rate this:

Llegiu més

ACHV es subscriu a 4 revistes clau en la recerca històrica

L’ACHV s’ha subscrit a partir d’aquest any a les revistes Veterinary History (Veterinary History Society, UK), Veterinary Heritage (American Veterinary Medical History Society), Ethnozootechnie (Societé d’Ethnozootechnie), Anthropozoologica (Muséum National d’Histoire Naturelle) Son uns títols importants en la recerca de la història de la veterinària i disciplines relacionades com l’arqueozoologia i l’etnozoologia. Les podeu consultar a la Biblioteca de Veterinària UAB.

Rate this:

Llegiu més

Animals al poder: pinzellada sobre l’us històric dels animals exòtics

Avui en dia, tenir un animal exòtic es una moda, un forma de exhibició pública de la notorietat de certs personatges. Cronològicament parlant, però, tenir un animal no domèstic ha estat una moneda corrent pels poders polítics al llarg de la història. Alguns governants els van utilitzar com a regal diplomàtic, per guanyar guerres, impressionar al púbic i legitimar el

Rate this:

Llegiu més