Tag Archives: ensenyament

Els inicis de l’ensenyament veterinari a Nord Amèrica

Tot i que hi van haver intents per implantar l’ensenyament veterinari reglat als Estats Units a meitat del XIX, no serà fins acabada la Guerra Civil americana que cristal·litzaran algunes iniciatives. Les causes cal trobar-les en dos factors: a) la necessitat de crear una secció veterinària en l’exèrcit americà després d’un milió de cavalls morts durant la guerra; i b)

Rate this:

Llegiu més